سخن مدیر

باسمه تعالی

 

آنگاه که دشمنان به تمام قوا به کمک ترورهای دهه شصت و جنگ تحمیلی سعی در حذف نیروهای انقلابی و آموزش دیده کردند و احساس شد در آینده نه چندان دور انقلاب با کمبود کادری ولایی ، انقلابی و بصیر مواجه خواهد شد بزرگانی چون مرحوم عسگراولادی، حاج حیدری ومحمدی دوست و... بر این شدند تا با اذن ولی خود بار دیگر آستین بالا زده و پای در عرصه جهادی دیگر نهند که عرصه ای بس عظیم تر از عرصه جهاد اول بوده است. آری به اذن ولی، عرصه فرهنگی را عرصه جهادی دانستند و برای تربیت نسل سوم انقلاب با استعانت از خداوند منان مجموعه مدارس مؤتلفه را پای ریزی نمودند.

 هدف از تاسیس این مدارس به اذعان این بزرگواران تربیت نیروی متدین انقلابی، متخصص، متعهد، ولایی ، دارای بصیرت و شجاع بوده است و در این سالهای پر فراز و نشیب وجه همت مسئولین موسسه کم و بیش دستیابی به این اهداف بوده است و طی سالهای اخیر این اهداف با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

 از آنجایی که آغاز 7 سال سوم زندگی فرزندانمان سالهای متوسطه اول است لذا برنامه ریزی ما برای این سه سال بر مبنای فرمایش ولی امرمان این است که راهی را آغازگر باشیم که در پایان آن دانش آموزان ما از نظر اخلاقی شجاع، خوشخو، خیرخواه، خوشبین، امیدوار، بلند همت، مثبت نگر در قضاوتها واز نظر فکری خلاق و پرسشگر و اهل فکر و نوآوری و از نظر رفتاری منضبط باشند.

و من الله التوفیق

ابوالفضل سعید محمدی

مدیریت متوسطه دوره اول

شهدای موتلفه اسلامی