توضیحات
بدنسازی های بدون وزنه و بدون هیچ امکانات خاص برای روزهایی که حوصله هیچ کاری رو نداریم و دنبال یه بهانه برای شاد شدنیم! با چاشنی آموزش دفاع شخصی، که توصیه اکید می کنیم که تکنیک های دفاع شخصی را صرفا با نگاه کردن یاد بگیریرد و در فقط و فقط در کلاس های باشگاهی زیر نظر مربی مورد تمرین فیزیکی قرار دهید.
کلیک نمایید